Що таке ED PROFI?

  • мультимедійна навчально-освітня система, яка інтегрує всіх учасників освітнього процесу в єдину взаємопов’язану систему;
  • метод організації навчання на засадах самоосвітньої компетентності;
  • освітній простір для отримання, закріплення, самооцінки знань кожним учнем;
  • інструмент управління розвитком самоосвітньої компетентності;

Суть методу ED PROFI

Забезпечує:

 • проведення уроків із демонстрацією;
 • організацію індивідуальної самостійної роботи;
 • автоматизацію процесу виявлення помилок та їх усунення;
 • пояснення навчального матеріалу із залученням сучасних засобів навчання;
 • організацію колективної дослідницької роботи учнів;
 • формування індивідуальної траєкторії знань учня;
 • самопідготовку до уроку засобами мультимедіа;
 • відображення статистики навчальних досягнень учнів для батьків;

Використання структурованої мультимедійної навчально-освітньої системи, наповненої базою мультимедійних матеріалів, узгоджених із діючою державною програмою.

ED PROFI відкриває можливості для:

 • самостійного підвищення рівня знань та вмінь на уроці та вдома;
 • моніторингу та аналізу якості процесу навчання;
 • оцінки поточного та тематичного рівнів знань;
 • реалізація різноманітних дидактичних підходів до засвоєння знань, в тому числі і самостійного;
 • застосування і інклюзивній освіті;
 • психолого-педагогічного супроводу батьків;
 • методичного супроводу вчителя;

Знайомство із мультимедійною навчально-освітньою системою Ed Profi для 1-2 класів НУШ.

Презентація освітнього середовища Ed Profi для 1-2 класів НУШ.