Мультимедійне наповнення мистецької освітньої галузі спрямоване на формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.

Мистецька освітня галузь містить 144 відеоролики, з яких:

47 – демонстраційний матеріал для ознайомлення учнів із основними мистецькими поняттями;
21 – відеоматеріал для сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва;
25 – майстер-класи з малювання, що містять поетапне зображення та детальне пояснення кожного етапу малювання;
23 – дидактичні ігри, спрямовані на засвоєння навчального матеріалу у формі гри;
17 – цікаві відеовправи для закріплення отриманих на уроках знань;
11 – відеосюжети для ознайомлення учнів із правилами техніки безпеки.