Відеоматеріал громадянської та історичної освітньої галузі спрямований на формування громадянської та інших компетентностей, толерантного ставлення до оточуючих, усвідомлення власних прав та обов’язків.

Мультимедійне наповнення громадянської та історичної освітньої галузі включає в себе 56 відеороликів, з яких:

8 – відеосюжети, які сприятимуть усвідомленню учнями себе як громадянина України, засвоєнню своїх прав та обов’язків;
45 – відеоролики для ознайомлення з історичним минулим України, звичаями та традиціями українців;
3 – сюжети для формування толерантного ставлення до інших народів;