Наповнення мовно-літературної освітньої галузі мультимедійної навчально-освітньої системи «KMMEDIA ED PROFI» сприятиме формуванню комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей.

Мовно-літературна освітня галузь містить  994 відеосюжети, з яких:

76 – усні вправи, спрямовані на практичне оволодіння діалогічною формою мовлення, етикетними нормами культури спілкування, розвиток артикуляції, формування уміння будувати зв’язні монологічні висловлювання, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати усну інформацію;
86 – письмові вправи на утворення речень, поділ слів на склади, правопис слів, написання великої літери у власних назвах;
176 – вправи, спрямовані на формування і розвиток навичок читання;
179 – вправи, які сприятимуть формуванню в учнів уявлення про мовні звуки, правильну вимову їх, склад, роль наголосу в словах, слово та його лексичне значення, утворення речень;
48 – відеосюжети для ознайомлення з різними джерелами та видами інформації, багатозначними словами, мовно-літературними поняттями, казками, віршами, оповіданнями, які вчитель може використовувати інтегровано;
90 – дидактичні ігри, що дозволять зробити навчальний процес яскравим та цікавим;
161 – відеосюжети, що сприятимуть засвоєнню алгоритму каліграфічного написання великих та малих літер українського алфавіту;
5 – відеовправи для зняття втоми з очей, з метою запобігання порушенню зору;
173 – тексти для читання, спрямовані на формування і розвиток навички читання, удосконалення вміння аналізувати та інтерпретувати зміст текстів;