Мультимедійне наповнення математичної освітньої галузі сприятиме формуванню математичної та інших ключових компетентностей, розвитку мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів.

Математична освітня галузь містить 675 відеосюжетів, з яких:

30 – відеосюжети для сприйняття нової інформації та її обговорення, спрямовані на ознайомлення учнів із базовими математичними поняттями;
194 – математичні ігри, що включають дії з числами в межах 10, 20 та 100;
213 – відеоматеріал для усної лічби та обчислення виразів, підібраний відповідно до послідовності вивчення учнями нумерації чисел;

150 – сюжетні відеозадачі, систематизовані з урахуванням послідовності вивчення нумерації чисел (у межах 10, 20 і 100) та відповідно до типів задач;
25 – відеовправи, спрямовані на розвиток логічного мислення;
5 – відеовправи для зняття втоми з очей та запобігання порушенню зору;

58 – відеоматеріал для удосконалення навичок написання цифр.