Мультимедійне наповнення природничої освітньої галузі сприятиме формуванню компетентностей у галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей.

Природнича освітня галузь включає в себе 202 відеоролики, з яких:

12 – відеосюжети про об’єкти та явища природи, зв’язки між неживою і живою природою, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
8 – відео для формування в учнів загальних уявлень про світ, створений людиною, понять про взаємозв’язки людини і природи;
44 – відеоролики, що сприятимуть ознайомленню учнів із різноманітністю рослинного світу в різні пори року, кімнатними рослинами, первоцвітами та рослинними символами України.

70 – відео про тваринний світ у різні пори року, особливості домашніх улюбленців та догляд за ними;
15 – цікаві відеовправи спрямовані на розпізнавання тварин за їх зовнішніми ознаками;
38 – відеоматеріали, що розкривають різноманітність явищ природи в різні пори року та взаємозв’язки між ними;

15 – відеосюжети, які сприятимуть залученню учнів до природоохоронної діяльності; навчатимуть розуміти залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища.