Відеоматеріал соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі спрямований на формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, засвоєння моделі здорової та безпечної поведінки.

Мультимедійне наповнення соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі складається з 119 навчальних відеороликів, з яких:

5 – відеосюжети, спрямовані на засвоєння правил ввічливої поведінки в суспільстві;
12 – відеоматеріал із казками та оповіданнями, що сприятиме формуванню моральних якостей та засвоєнню учнями моральних норм поведінки;
42 – вправи, спрямовані на засвоєння учнями правил ввічливого спілкування та правил поведінки в суспільстві, ознайомлення з рисами характеру;
39 – відеоролики, спрямовані на пізнання учнями себе та своїх можливостей, усвідомлення себе як частини суспільства;
4 – сюжети для засвоєння гігієнічних навичок;
17 – відеоматеріал, спрямований на засвоєння правил безпечної поведінки;