ІЛЮСТРОВАНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Рівень elementary


Знання граматики дають можливість правильно будувати
висловлювання в усній та письмовій формі.
Наша «Ілюстрована граматика» допоможе вивчити, повто-
рити і закріпити всі граматичні правила англійської мови, які
вивчаються у школі.
При поясненні правил англійської граматики, враховані
знання учнів з української мови, а саме: відповідна термінологія.
У книзі зібрано основні відомості про всі частини мови (імен-
ник, прикметник, займенник, числівник, дієслово, службові
слова), а також речення. У додатку наведена таблиця непра-
вильних дієслів.
Працювати з книгою можна послідовно чи користуватися
нею як довідником у разі виникнення труднощів. Книга може
бути доповненням до будь-якого підручника з англійської
мови.