1500 відеоуроків із зразками розв’язування завдань та поясненнями теорії. Алгебра 7-9

 

135 грн

Самостійно впоратися із будь-яким завданням з алгебри допоможе довідник «1500 відеоуроків зі зразками розв’язування завдань та поясненнями теорії. Алгебра 7–9». Незвичайність нашого видання полягає в тому, що воно може ожити в будь-який, зручний для користувача час і в будь-якому місці, де є Інтернет.

Для роботи з контентом книги – завантажуйте мобільний додаток KMmedia Bookshelf.

 

Немає в наявності

Опис

Самостійно впоратися із будь-яким завданням з алгебри допоможе довідник «1500 відеоуроків зі зразками розв’язування завдань та поясненнями теорії. Алгебра 7–9». Незвичайність нашого видання полягає в тому, що воно може ожити в будь-який, зручний для користувача час і в будь-якому місці, де є Інтернет.
Довідник містить близько 1100 типів вправ за курс алгебри 7–9 класів. До кожної теми підібрані завдання на повторення, які актуалізують опорні знання учнів. Тренувальні вправи з кожної теми відповідають трьом рівням навчальних досягнень учнів.
Видання містить 1500 відеоуроків із зразками розв’язування завдань та поясненнями теорії. Інформацію подано в доступній та цікавій формі. Довідник можна назвати «віртуальним домашнім репетитором» , оскільки переглядати відеоуроки можна необхідну кількість разів для впевненого опанування матеріалом.
Переглядаючи відео, учень спостерігає за етапами роботи над конкретним завданням, вчить або повторює теоретичний матеріал, а також розв’язує практичні завдання із повним аналізом умови і пошуком розв’язування завдання.
Усі відеоуроки доступні для перегляду тільки в мобільному додатку «КМ Media Bookshelf». Доступ до мобільного додатка здійснюється через медіафрейм на сторінці книги. Інструкція з його застосування розміщена на обкладинці.
Книга та мобільний додаток адресовані учням загальноосвітніх навчальних закладів, їхнім батькам та вчителям.

Сторінка книги в розгорнутому вигляді

Фрагмент відео з QR-коду

Зміст книги

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
7 клас
Тема 1. Цілі вирази
Числові вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Вирази зі змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Тотожність. Тотожні перетворення виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Степінь з натуральним показником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Властивості степеня з натуральним показником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Одночлени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Многочлени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Додавання і віднімання многочленів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Множення одночлена на многочлен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Формули квадрата двочлена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів . . . . . . . . . . . . . . . .30
Добуток різниці і суми двох виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Різниця квадратів двох виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Сума і різниця кубів двох виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Розкладання многочлена на множники способом винесення
спільного множника за дужки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Розкладання многочлена на множники способом групування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Застосування різних способів розкладання многочлена на множники . . . . . . . . . . . . . . 42
Тема 2. Функції
Функція. Способи задання функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Графік функції. Область визначення та область значень функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Лінійна функція, її графік і властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Тема 3. Лінійні рівняння та їх системи
Лінійне рівняння з однією змінною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Лінійне рівняння з двома змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Системи рівнянь із двома змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Графічний метод розвʼязування системи двох лінійних
рівнянь з двома змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Розвʼязування систем лінійних рівнянь методом підстановки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
8 клас
Тема 1. Раціональні вирази
Раціональні вирази. Допустимі значення виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Основна властивість раціонального дробу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками . . . . . . . . . . 82
Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками . . . . . . . . . . . . . .84
Множення дробів. Піднесення дробу до степеня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Ділення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Перетворення раціональних виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Раціональні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Степінь з цілим від’ємним показником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Стандартний вигляд числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Функція y = k/x, її графік і властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа
Функція y = x 2 , її графік і властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Властивості арифметичного квадратного кореня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Функція y = √x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Тема 3. Квадратні рівняння
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Формула коренів квадратного рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Теорема Вієта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Квадратний тричлен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Рівняння, що зводяться до квадратних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
9 клас
Тема 1. Нерівності
Числові нерівності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Властивості числових нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Нерівності з однією змінною. Числові проміжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Лінійні нерівності з однією змінною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Системи лінійних нерівностей з однією змінною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Тема 2. Квадратична функція
Функція. Властивості функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Квадратична функція, її графік і властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Розв’язування квадратних нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Розв’язування нерівностей методом інтервалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Системи рівнянь з двома змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь другого степеня . . . . . . . . . . . . . . . .186
Тема 3. Числові послідовності
Числові послідовності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Арифметична прогресія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Сума n перших членів арифметичної прогресії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Геометрична прогресія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Сума n перших членів геометричної прогресії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
Сума нескінченної геометричної прогресії, в якій │q│˂1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “1500 відеоуроків із зразками розв’язування завдань та поясненнями теорії. Алгебра 7-9”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *