220 відеоуроків за курс фізики 7–9 у довіднику та мобільному додатку

 

135 грн

По-сучасному, доступно і зрозуміло надасть знання довідник «220 відеоуроків за курс фізики. 7–9». Ця книга нового покоління видана з використанням інтерактивних технологій і може оживати в руках користувача в будь-який зручний для нього момент.

Для роботи з контентом книги – завантажуйте мобільний додаток KMmedia Bookshelf.

 

Кількість до замовлення:

Опис

Посібник містить основні теоретичні питання за курс фізики 7?9 класів та велику кількість розв’язаних типових завдань відповідно до оновленої навчальної програми 2016 року. Теоретичні питання та їх практичне застосування представлені у вигляді таблиць. Такий вид подачі матеріалу робить його зручним для засвоєння.
За допомогою мобільного додатка «KM Media Bookshelf» та QR-коду учень може передивлятися відеоуроки з предмету «Фізика» стільки разів, скільки потрібно для впевненого засвоєння теми. Також школяр може займатися переглядом відеоматеріалів у зручному місці у зручний час за наявності мережі Інтернет. Таким чином, видання можна назвати «віртуальним репетитором», який розрахований на індивідуальний підхід кожної дитини.
Підручник складається з 220 відеоуроків, які містять пояснення вчителя до розв’язування конкретних завдань, теоретичних фактів або актуалізації опорних знань, що допоможуть учню в засвоєнні програмового матеріалу і виконанні домашніх завдань.
Інструкція з користування мобільним додатком «KM Media Bookshelf» розміщена на обкладинці книги.
Використання книги і додатка допоможе засвоїти теорію та успішно застосовувати її на практиці.
Комплект адресовано учням загальноосвітніх навчальних закладів, їхнім батькам та вчителям.

Сторінка книги в розгорнутому вигляді

 

Фрагмент відео з QR-коду

Зміст книги

7 КЛАС
§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 2. Фізичне тіло. Початкові відомості про будову речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3. Атом. Будова атома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4. Фізичні тіла й фізичні явища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
§ 5. Властивості фізичних тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
§ 6. Фізичні величини та їх вимірювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 7. Вимірювальні прилади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 8. Механічний рух. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Поступальний рух . . . . . . . . . . . 18
§ 9. Матеріальна точка. Швидкість руху та одиниці вимірювання швидкості . . . . . . . . . 21
§ 10. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки рівномірного прямолінійного руху . . . . . 22
§ 11. Середня швидкість нерівномірного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
§ 12. Обертальний рух. Період обертання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
§ 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
§ 14. Маятники. Математичний маятник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
§ 15. Взаємодія тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
§ 16. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
§ 17. Густина речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
§ 18. Взаємодія тіл. Сила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
§ 19. Деформація тіл. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил . . . . . . . . . . . . . . 38
§ 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
§ 21. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. Тиск рідин і газів.
Закон Паскаля. Сполучені посудини. Манометри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
§ 23. Атмосферний тиск. Барометри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
§ 24. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування . . . . . . . . . . . 48
§ 25. Механічна робота. Одиниці роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
§ 26. Потужність. Одиниці потужності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
§ 27. Енергія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

§ 28. Механічна енергія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
§ 29. Кінетична енергія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
§ 30. Потенціальна енергія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
§ 31. Закон збереження та перетворення механічної енергії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
§ 32. Прості механізми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
§ 33. Момент сили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
§ 34. Важіль. Умови рівноваги важеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
§ 35. Коефіцієнт корисної дії механізмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8 КЛАС
§ 36. Рух молекул та тепловий стан тіла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
§ 37. Термометри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
§ 38. Залежність розмірів фізичних тіл від температури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
§ 39. Агрегатні стани речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
§ 40. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§ 41. Внутрішня енергія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
§ 42. Види теплообміну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
§ 43. Питома теплоємність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
§ 44. Кристалічні та аморфні тіла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
§ 45. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.
Плавлення та кристалізація твердих тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
§ 46. Наноматеріали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
§ 47. Пароутворення та конденсація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
§ 48. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення (конденсації) . . . . . . . . . . . . 93
§ 49. Кипіння. Температура кипіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
§ 50. Тепловий баланс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
§ 51. Згоряння палива. Питома теплота згоряння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
§ 52. Теплові двигуни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
§ 53. Принцип дії теплового двигуна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
§ 54. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
§ 55. Електричний заряд. Закон Кулона. Закон збереження
електричного заряду. Електричне поле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
§ 56. Електричний струм. Провідники, напівпровідники, діелектрики . . . . . . . . . . . . . . .108

§ 57. Дії електричного струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
§ 58. Провідність металів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
§ 59. Джерела електричного струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
§ 60. Електричні схеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
§ 61. Сила струму. Амперметр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
§ 62. Електрична напруга. Вольтметр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
§ 63. Електричний опір провідника. Реостати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
§ 64. Послідовне з’єднання провідників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
§ 65. Паралельне з’єднання провідників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
§ 66. Робота й потужність електричного струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
§ 67. Закон Джоуля–Ленца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
§ 68. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів . . . . . . . . . . .  123
§ 69. Закон Фарадея для електролізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
§ 70. Електричний струм у газах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
9 КЛАС
§ 71. Магнітні явища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
§ 72. Постійні магніти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
§ 73. Взаємодія магнітів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
§ 74. Магнітне поле Землі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
§ 75. Магнітні властивості речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
§ 76. Магнітне поле провідника зі струмом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
§ 77. Електромагніти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
§ 78. Сила Ампера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
§ 79. Електродвигуни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
§ 80. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
§ 81. Індукційний електричний струм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
§ 82. Генератори індукційного струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
§ 83. Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла.
Швидкість поширення світла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
§ 84. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла.
Сонячне і місячне затемнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
§ 85. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

§ 86. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ.Закон заломлення світла . . .155
§ 87. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори . . . . . . . . . . . 157
§ 88. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи . . . . . . . . . .159
§ 89. Побудова зображень, які утворює тонка лінза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
§ 90. Найпростіші оптичні прилади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
§ 91. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція . . . . . . . . . . . . . .164
§ 92. Виникнення і поширення механічних хвиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
§ 93. Види хвиль, їх характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
§ 94. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
§ 95. Електромагнітне поле та електромагнітні хвилі. Властивості
електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
§ 96. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій . . . . . . . . . . .174
§ 97. Досліди Резерфорда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
§ 98. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
§ 99. Радіоактивність. Радіоактивне випромінювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
§ 100. Активність радіоактивної речовини.
Період напіврозпаду радіоактивного нукліда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
§ 101. Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
§ 102. Ланцюгова ядерна реакція поділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
§ 103. Ядерний реактор. Атомні електростанції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
§ 104. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
§ 105. Рівноприскорений рух. Прискорення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
§ 106. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
§ 107. Закони Ньютона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
§ 108. Закон всесвітнього тяжіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
§ 109. Прискорення вільного падіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
§ 110. Рух тіла під дією сили тяжіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
§ 111. Взаємодія тіл. Імпульс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
§ 112. Закон збереження імпульсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “220 відеоуроків за курс фізики 7–9 у довіднику та мобільному додатку”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *