240 відеоуроків у таблицях нового покоління та мобільному додатку. Алгебра 7–9

 

135 грн

Унікальність видання «240 відеоуроків у таблицях нового покоління та мобільному додатку. Алгебра 7-9» полягає у тому, що воно має здібність ожити в будь-який, зручний для користувача час і в будь-якому місці.

Для роботи з контентом книги – завантажуйте мобільний додаток KMmedia Bookshelf.

 

Немає в наявності

Опис

Унікальність видання «240 відеоуроків у таблицях нового покоління та мобільному додатку. Алгебра 7?9» полягає у тому, що воно має здібність ожити в будь-який, зручний для користувача час і в будь-якому місці.
Довідник з алгебри для 7?9 класів укладено відповідно до оновленої навчальної програми 2016 року. Він містить теоретичні відомості, а також приклади застосування теоретичних фактів та 240 відеоуроків із поясненнями теорії та зразками розв’язування завдань.
Перевагою індивідуального перегляду відео є те, що учень самостійно обирає для себе відео з потрібної теми, а також кількість повторів переглядів для засвоєння матеріалу. Переглядаючи відео, учень спостерігає за етапами роботи над конкретним завданням, вчить або повторює теоретичний матеріал, а також розв’язує практичні завдання із повним аналізом умови і пошуком розв’язування завдання.
Усі відеоуроки доступні для перегляду тільки в мобільному додатку «КМ Media Bookshelf». Доступ до мобільного додатка здійснюється через медіафрейм на сторінці книги. Інструкція з його застосування розміщена на обкладинці.
Довідник допоможе учням засвоїти теоретичний матеріал з алгебри, а також отримати стійкі практичні вміння та навички розв’язування вправ і задач за допомогою новітніх технологій та сучасних методів навчання.
Книга та мобільний додаток адресовані учням загальноосвітніх навчальних закладів, їхнім батькам та вчителям.

Сторінка книги в розгорнутому вигляді

Фрагмент відео з QR-коду

Зміст книги

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
7 клас
Тема 1. Цілі вирази
§ 1. Числові вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§ 2. Вирази зі змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3. Цілі вирази. Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей . . . . . . . . . . . . .6
§ 4. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з
натуральним показником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
§ 5. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення одночленів до степеня . . .10
§ 6. Дії над одночленами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
§ 7. Многочлен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
§ 8. Дії з многочленами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
§ 9. Розкладання многочленів на множники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 10. Формули скороченого множення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
§ 11. Формули скороченого множення. Куб суми і куб різниці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Тема 2. Функції
§ 12. Функція. Область визначення і область значень функції. Графік функції . . . . . . . . 28
§ 13. Лінійна функція, її графік та властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
§ 14. Графік лінійної функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Тема 3. Лінійні рівняння та їх системи
§ 15. Рівняння та його розв’язки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§ 16. Лінійне рівняння з однією змінною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
§ 17. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
§ 18. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 19. Рівносильні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
§ 20. Графік лінійного рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
§ 21. Системи лінійних рівнянь з двома змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
§ 22. Кількість розв’язків системи рівнянь з двома змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
§ 23. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8 клас
Тема 4. Раціональні вирази
§ 24. Дробові вирази. Раціональні вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
§ 25. Основна властивість дробу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
§ 26. Дії над дробами з однаковими знаменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
§ 27. Дії над дробами з різними знаменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
§ 28. Множення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
§ 29. Ділення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
§ 30. Спрощення виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
§ 31. Доведення тотожностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
§ 32. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
§ 33. Степінь із цілим показником та його властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
§ 34. Стандартний вигляд числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
§ 35. Функція y = k/x, її графік і властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Тема 5. Квадратні корені. Дійсні числа
§ 36. Функція y = x 2 та її графік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
§ 37. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
§ 38. Властивості арифметичного квадратного кореня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
§ 39. Рівняння x 2 = а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
§ 40. Винесення множника з-під знака кореня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
§ 41. Внесення множника під знак кореня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
§ 42. Звільнення від ірраціональності у знаменнику або чисельнику дробу . . . . . . . . . 117
§ 43. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
§ 44. Функція y = √x, її графік і властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Тема 6. Квадратні рівняння
§ 45. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їхнє розв’язування . . . . . . . . . . 123
§ 46. Формула коренів квадратного рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
§ 47. Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 48. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники . .132

§ 49. Рівняння, що зводяться до квадратних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
§ 50. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та
рівнянь, що зводяться до квадратних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
9 клас
Тема 7. Нерівності
§ 51. Числові нерівності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
§ 52. Властивості числових нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
§ 53. Числові проміжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
§ 54. Лінійні нерівності з однією змінною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
§ 55. Властивості нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
§ 56. Системи лінійних нерівностей з однією змінною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Тема 8. Квадратична функція
§ 57. Функція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
§ 58. Властивості функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
§ 59. Найпростіші перетворення графіків функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
§ 60. Квадратична функція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
§ 61. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . .171
§ 62. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними . . . . . . . . . . . . .175
§ 63. Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . .179
Тема 9. Числові послідовності
§ 64. Числові послідовності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
§ 65. Способи задання послідовності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
§ 66. Арифметична прогресія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
§ 67. Геометрична прогресія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
§ 68. Сума n перших членів геометричної прогресії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “240 відеоуроків у таблицях нового покоління та мобільному додатку. Алгебра 7–9”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *