Алгебра 7-9. В м’якій палітурці

 

100 грн

Наш довідник «Алгебра 7-9 класи» є унікальним. Ця унікальність полягає у тому, що книга з легкістю оживає в руках користувача в будь-який зручний для нього час і в зручному для нього місці.

Інструкція з використання мобільного додатка

Кількість до замовлення:

Опис

Довідник містить основні теоретичні питання курсу алгебри 7-9 класів та велику кількість розв’язаних типових завдань відповідно до оновленої навчальної програми 2016 року з математики. Теоретичні питання та їх практичне застосування представлені у вигляді таблиць. Такий вид подачі матеріалу робить його зручним для засвоєння.
Комплект адресовано учням загальноосвітніх навчальних закладів, їхнім батькам та вчителям.

Фрагмент відео з QR-коду

Зміст книги

ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ 5—6 КЛАСІВ . . . . . . . . . . 4

Тема 1. Натуральні числа та дії з ними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

§ 1. Додавання і віднімання натуральних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

§ 2. Множення натуральних чисел. Властивості множення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

§ 3. Ділення натуральних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

§ 4. Дії з натуральними числами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

§ 5. Ознаки подільності натуральних чисел на 2, на 5, на 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

§ 6. Ознаки подільності на 9 і на 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

§ 7. Розкладання чисел на прості множники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .9

§ 8. Найбільший спільний дільник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

§ 9. Найменше спільне кратне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Тема 2. Звичайні дроби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

§ 10. Основна властивість дробу. Скорочення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

§ 11. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника . . . . .12

§ 12. Порівняння звичайних дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

§ 13. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками . . . . . . . . .12

§ 14. Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

§ 15. Додавання та віднімання мішаних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

§ 16. Множення звичайних дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

§ 17. Ділення звичайних дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

§ 18. Знаходження дробу від числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

§ 19. Знаходження числа за його дробом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

§ 20. Взаємно обернені числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Тема 3. Десяткові дроби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

§ 21. Запис десяткових дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

§ 22. Порівняння і округлення десяткових дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

§ 23. Додавання десяткових дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

§ 24. Віднімання десяткових дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

§ 25. Множення десяткових дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

§ 26. Ділення десяткового дробу на натуральне число . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

§ 27. Ділення на десятковий дріб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

§ 28. Відсотки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Тема 4. Раціональні числа та дії з ними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

§ 29. Додатні та від’ємні числа. Координатна пряма. Модуль числа . . . . . . . . . . . . . . . . .21

§ 30. Порівняння раціональних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

§ 31. Додавання додатних і від’ємних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

§ 32. Віднімання раціональних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

§ 33. Множення раціональних чисел. Правила множення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

§ 34. Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

§ 35. Ділення раціональних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Тема 5. Відношення і пропорції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

§ 36. Відношення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

§ 37. Пропорція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

7 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Тема 6. лінійні рівняння з однією змінною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

§ 38. Лінійні рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь . . . . . . . . . . . . .28

§ 39. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Тема 7. цілі вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

§ 40. Числові вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

§ 41. Вирази зі змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

§ 42. Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

§ 43. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним

показником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

§ 44. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення одночленів до

степеня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

§ 45. Многочлен. Дії з многочленами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

§ 46. Розкладання многочленів на множники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

§ 47. Формули скороченого множення. Квадрат суми і різниці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

§ 48. Формули скороченого множення. Різниця квадратів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

§ 49. Формули скороченого множення. Сума і різниця кубів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

§ 50. Формули скороченого множення. Куб суми і куб різниці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

§ 51. Застосування формул скороченого множення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Тема 8. Функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

§ 52. Функція. Область визначення і область значень функції. Графік функції . . . . . . . . 54

§ 53. Лінійна функція, її графік та властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Тема 9. Системи лінійних рівнянь з двома змінними. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

§ 54. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

§ 55. Графік лінійного рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

§ 56. Системи лінійних рівнянь з двома змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

§ 57. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

8 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Тема 10. Раціональні вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

§ 58. Дробові вирази. Раціональні вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

§ 59. Основна властивість дробу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

§ 60. Застосування основної властивості дробу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

§ 61. Додавання та віднімання дробів із однаковими знаменниками . . . . . . . . . . . . . . . .81

§ 62. Додавання та віднімання дробів із різними знаменниками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

§ 63. Множення та ділення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

§ 64. Спрощення виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

§ 65. Доведення тотожностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

§ 66. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

§ 67. Степінь із цілим показником і його властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

§ 68. Стандартний вигляд числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

§ 69. Функція ykx= , її графік і властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Тема 11. Квадратні корені. Дійсні числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

§ 70. Функція y = x 2 та її графік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

§ 71. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

§ 72. Властивості арифметичного квадратного кореня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

§ 73. Рівняння х 2 = а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

§ 74. Внесення множника під знак кореня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

§ 75. Звільнення від ірраціональності у знаменнику дробу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

§ 76. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

§ 77. Функція y x = , її графік і властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Тема 12. Квадратні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

§ 78. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їхнє розв’язування . . . . . . . . . . .114

§ 79. Формула коренів квадратного рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

§ 80. Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

§ 81. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники . . 122

§ 82. Рівняння, що зводяться до квадратних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

§ 83. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться

до квадратних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

9 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Тема 13. Нерівності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

§ 84. Числові нерівності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

§ 85. Властивості числових нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

§ 86. Лінійні нерівності з однією змінною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

§ 87. Властивості лінійних нерівностей з однією змінною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

§ 88.Числові проміжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

§ 89. Системи лінійних нерівностей з однією змінною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Тема 14. Квадратична функція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

§ 90. Функція. Властивості функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

§ 91. Найпростіші перетворення графіків функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

§ 92. Квадратична функція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

§ 93. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . .156

§ 94. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними . . . . . . . . . . . . .160

§ 95. Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . .164

Тема 15. елементи прикладної математики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

§ 96. Математичне моделювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

§ 97. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

§ 98. Випадкова подія. Імовірність випадкової події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

§ 99. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення . . . . . . . .173

Тема 16. Числові послідовності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

§ 100. Послідовності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

§ 101. Способи задання послідовності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

§ 102. Арифметична прогресія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

§ 103. Геометрична прогресія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Алгебра 7-9. В м’якій палітурці”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *