Граматика англійської мови. Level B

 

96 грн

«Граматика англійської мови. Level B» містить правила граматики та приклади їх вживання, які вивчаються у середній та старшій школі.

Інструкція з використання мобільного додатка

Кількість до замовлення:

Опис

«Граматика англійської мови. Level B» містить правила граматики та приклади їх вживання, які вивчаються у середній та старшій школі. До книги розроблено мобільний електронний додаток, який наповнений мультимедійними матеріалами. Використання книги і додатка допоможе засвоїти правила граматики, правильно будувати висловлювання в усному та писемному мовленні. Комплект адресовано учням середньої та старшої школи, вчителям та всім, хто продовжує вивчати англійську мову.

Сторінка книги в розгорнутому вигляді

Фрагмент відео з QR-коду

Зміст книги

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ІМЕННИК (THE NOUN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Власні іменники (Proper Nouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Загальні іменники (Common Nouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Злічувані іменники (Countable Nouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Незлічувані іменники (Uncountable Nouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Однина іменників (Singular) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Множина іменників (Plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Правила утворення множини іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Інші випадки утворення множини іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Відмінок іменника (Case) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Загальний відмінок (Common Case) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Присвійний відмінок (Possessive Case) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Переклад іменників у непрямих відмінках англійською мовою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Рід іменника (Gender) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Чоловічий рід (Masculine Gender) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Жіночий рід (Feminine Gender) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Середній рід (Neuter Gender) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
АРТИКЛЬ (THE ARTICLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Неозначений артикль a (an) (Indefinite Article) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Вживання неозначеного артикля a (an) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Вживання неозначеного артикля з власними назвами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Означений артикль the (Definite Article) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Вживання означеного артикля the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Вживання означеного артикля з власними назвами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Нульовий артикль («Zero» Article) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Вживання нульового артикля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ПРИКМЕТНИК (THE ADJECTIVE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Порядок прикметників у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Найпоширеніші прикметники-антоніми в англійській мові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Розряди прикметників за значенням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ступені порівняння прикметників (Degrees of Comparison) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Cпособи утворення ступенів порівняння прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Простий спосіб утворення ступенів порівняння прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Складний спосіб утворення ступенів порівняння прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Прикметники, ступені порівняння яких треба запам’ятати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Порівняльні конструкції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Порівняння з використанням слів too, enough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Порівняльна конструкція as… as… , so… as… . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Конструкція порівняння twice as … as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Порівняльна конструкція the more…, the less… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
ЗАЙМЕННИК (THE PRONOUN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Особові займенники (Personal Pronouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Називний та об’єктний відмінки особових займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Присвійні займенники (Possessive Pronouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Залежна та незалежна форма присвійних займенників . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Зворотні займенники (Reflexive Pronouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Вживання зворотних займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Питальні займенники (Interrogative Pronouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Вживання питальних займенників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Вживання вказівних займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Заперечні займенники (Negative Pronouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
No / none . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Nothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Nobody / no one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Neither . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Неозначені займенники (Indefinite Pronouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Вживання неозначених займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Відносні займенники (Relative Pronouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Вживання відносних займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Кількісні займенники (Quantitative Pronouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ЧИСЛІВНИК (THE NUMERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Кількісні числівники (Cardinal Numerals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Кількісні числівники від 1 до 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Числівники від 12 і більше . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Порядкові числівники (Ordinal Numerals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Роки, місяці та дати (Years, Months, Days) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Час (Time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Дроби (Fractions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Прості дроби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Десяткові дроби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ПРИСЛІВНИК (THE ADVERB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Утворення прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Прислівники місця (Adverbs of Place) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Прислівники часу (Adverbs of Time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Місце прислівника часу у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Прислівники міри та ступеня (Adverbs of Extent and Degree) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Місце прислівника міри та ступеня у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Прислівники способу дії (Adverbs of Manner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Місце прислівників способу дії у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Прислівники порядку та послідовності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ступені порівняння прислівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ДІЄСЛОВО (THE VERB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Самостійні та службові дієслова (Independent and Auxiliary Verbs) . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Звичайні дієслова (Normal Verbs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Дієслова, що не вживаються у тривалих часах (Non-continuous Verbs) . . . . . . . . . . . . . . 81
Змішані дієслова (Mixed Verbs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Модальні дієслова (Modal Verbs ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Побудова речень із модальним дієсловом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Модальне дієслово can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Форми модального дієслова can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Вживання модального дієслова can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Модальне дієслово сould . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Використання модального дієслова could . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Модальне дієслово may . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Вживання модального дієслова may . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Модальне дієслово might . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Вживання модального дієслова might . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Модальне дієслово must . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Вживання модального дієслова must . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Модальне дієслово have to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Вживання модального дієслова have to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Модальне дієслово be to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Вживання модального дієслова be to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Модальне дієслово need . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Вживання модального дієслова need . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Модальне дієслово оught to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Вживання модального дієслова оught to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Модальне дієслово should . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Вживання модального дієслова should . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Модальне дієслово will . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Вживання модального дієслова will . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Вживання модальних конструкцій з дієсловами to make, to allow, to permit, to let . . . . . 106
Способи дієслова: дійсний, умовний та наказовий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Дійсний спосіб (Indicative Mood) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Умовний спосіб (Conditional Mood) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Вживання умовного способу дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Умовні речення (Conditional Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Умовні речення нульового типу (Zero Conditinal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
Умовні речення першого типу (First Conditional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Умовні речення другого типу (Second Conditional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Умовні речення третього типу (Third Conditional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Умовні речення змішаного типу (Mixed Conditionals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Вживання дієслова wish в умовних реченнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Наказовий спосіб (Imperative Mood) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Утворення наказового способу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Активний і пасивний стан дієслова (Active and Passive Voice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Часи групи Simple (Прості часи) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Теперішній простий час (Present Simple) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Побудова речень з Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Слова-покажчики Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Вживання Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Минулий простий час (Past Simple) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Побудова речень з Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Слова-покажчики Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Вживання Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Майбутній простий час (Future Simple) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Побудова речень з Future Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Слова-покажчики Future Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Вживання Future Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Майбутній простий час з точки зору минулого (Future Simple in the Past ) . . . . . . . . . . . 133
Побудова речень з Future Simple in the Past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Вживання Future Simple in the Past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Часи групи Continuous (Тривалі часи) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Теперішній тривалий час (Present Continuous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Побудова речень з Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Слова-покажчики Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Вживання Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Минулий тривалий час (Pаst Continuous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Побудова речень з Past Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Слова-покажчики Past Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Вживання Past Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Майбутній тривалий час (Future Continuous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Побудова речень з Future Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Слова-покажчики Future Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Вживання Future Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Майбутній тривалий час з точки зору минулого (Future Continuous in the Past) . . . . . . . 147
Побудова речень з Future Continuous in the Past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Вживання Future Continuous in the Past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Часи групи Perfect (Доконані часи) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Теперішній доконаний час (Present Perfect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Побудова речень з Present Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Слова-покажчики Present Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Вживання Present Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Минулий доконаний час (Past Perfect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Побудова речень з Past Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Слова-покажчики Past Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Вживання Past Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Майбутній доконаний час (Future Perfect ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Побудова речень з Future Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Слова-покажчики Future Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Вживання Future Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Майбутній доконаний час з точки зору минулого (Future Perfect in the Past) . . . . . . . . . 159
Побудова речень з Future Perfect in the Past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Вживання Future Perfect in the Past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
ПАСИВНИЙ СТАН (PASSIVE VOICE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Пасивний стан часів групи Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Пасивний стан у теперішньому простому часі (Present Simple Passive) . . . . . . . . . . . . .162
Пасивний стан у минулому простому часі (Past Simple Passive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Пасивний стан у майбутньому простому часі (Future Simple Passive) . . . . . . . . . . . . . . 164
Пасивний стан часів групи Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Пасивний стан у теперішньому тривалому часі (Present Continuous Passive) . . . . . . . .165
Пасивнй стан у минулому доконаному часі (Past Continuous Passive) . . . . . . . . . . . . . .166
Пасивний стан часів групи Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Пасивний стан у теперішньому доконаному часі (Present Perfect Passive) . . . . . . . . . . 167
Пасивний стан у минулому доконаному часі (Past Perfect Passive) . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Пасивний стан у майбутньому доконаному часі (Future Perfect Passive) . . . . . . . . . . . .169
Пасивний стан з модальними дієсловами (Modal Verbs Passive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Особові та неособові форми дієслова (Personal and Impersonal Forms of Verbs) . . . . . 171
Дієприкметник (Participle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Інфінітив (Infinitive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Форми інфінітива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Загальна таблиця всіх форм інфінітива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Простий інфінітив (Simple Infinitive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Герундій (Gerund) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Форми герундія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Загальна таблиця всіх форм герундія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Функції герундія у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Вживання герундія після дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Вживання інфінітива та герундія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
ПРИЙМЕННИК (THE PREPOSITION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Прийменники місця (Prepositions of Place) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Прийменник аt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Прийменник in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Прийменник оn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Прийменники часу (Prepositions of Time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Прийменник at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Прийменник in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Прийменник оn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Прийменники напрямку (Prepositions of Direction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Прийменник to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Прийменник into . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Вживання прийменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Прийменник about . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Прийменники before – after . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Прийменник by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Прийменник for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Прийменник from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Прийменник оf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Прийменник since . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Прийменник to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Прийменник with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
СПОЛУЧНИК (THE CONJUNCTION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Класифікація сполучників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200
Сурядні та підрядні сполучники (Coordinating and Subordinating Conjunctions) . . . . . . . 201
Сурядні сполучники (Coordinating Conjunctions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Єднальні сполучники (Copulative Conjunctions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Розділові сполучники (Disjunctive Conjunctions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Протиставні сполучники (Adversative Conjunctions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Підрядні сполучники (Subordinating Conjunctions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
З’ясувальні сполучники (Expositional Conjunctions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Часові сполучники (Conjunctions of Time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Причинні сполучники (Conjunctions of Reason/Cause) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Цільові сполучники (Conjunctions of Purpose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Умовні сполучники (Conjunctions of Condition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Допустові сполучники (Concessive Conjunctions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Сполучники способу дії та порівняння (Conjunctions of Manner and Comparison) . . . . . 208
Наслідкові сполучники (Resultative Conjunctions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Сполучні слова (Connective Words) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
РЕЧЕННЯ (THE SENTENCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Стверджувальні речення (Positive Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Порядок слів у реченні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Заперечні речення (Negative Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Питальні речення (Interrogative Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Загальні запитання (General Questions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Спеціальні запитання (Special Questions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Питання до підмета (Who…? What…?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Альтернативні запитання (Alternative Questions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Розділові запитання (Disjunctive Questions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Заперечені запитання (Negative Questions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Види речень (Types of Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Прості речення (Simple Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Особові, неозначено-особові та безособові речення
(Personal, Indefinite Personal and Impersonal Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Наказові речення (Imperative Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Конструкція There is… / There are… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Побудова речень з конструкцією There is / There are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Складні речення (Composite Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Складносурядні речення (Compound Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Складнопідрядні речення (Complex Sentences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
Таблиця неправильних дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Граматика англійської мови. Level B”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *