Математика 4–6. Інфографіка

 

135 грн

У посібнику пропонується навчальний матеріал з математики 4–6 класів засобами інфографіки.

Для роботи з контентом книги – завантажуйте мобільний додаток KMmedia Bookshelf.  

Немає в наявності

Опис

У посібнику пропонується навчальний матеріал з математики 4–6 класів засобами інфографіки. До книги розроблено електронний мобільний додаток із мультимедійними матеріалами. Робота з книгою і додатком сприятимуть кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, а також застосуванню вивченого при розв’язуванні різних типів завдань. Комплект адресовано учням 4–6 класів, їхнім батькам та вчителям.

Сторінка книги в розгорнутому вигляді

Фрагмент відео з QR-коду

Зміст книги

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 КЛАС
Тема 1. Числа. Дії з числами.
Натуральні числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Нумерація багатоцифрових чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Порівняння чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Додавання. Письмове додавання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Віднімання. Письмове віднімання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Множення. Письмове множення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ділення. Письмове ділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ділення з остачею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Порядок дій у виразах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Дроби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Знаходження дробу від числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Знаходження числа за його дробом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Тема 2. Математичні вирази. Рівності. Нерівності.
Рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Нерівності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Тема 3. Величини.
Встановлення співвідношень між величинами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Множення та ділення іменованих чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Площа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Тема 4. Геометричні фігури на площині.
Многокутники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Трикутник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Коло. Круг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Периметр многокутників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
5 КЛАС
Тема 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини.
Натуральні числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Склад багатоцифрового числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Порівняння натуральних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Додавання і віднімання натуральних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Знаходження невідомих компонентів дій додавання та віднімання . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Множення натуральних чисел. Властивості множення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Степінь натурального числа з натуральним показником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Ділення натуральних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Знаходження невідомих компонентів дій множення та ділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Числові вирази. Буквені вирази та формули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Рівняння. Текстові задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Геометричні фігури і величини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Промінь. Відрізок та його довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Координатний промінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ламана. Довжина ламаної . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Кут і його величина. Види кутів. Вимірювання кутів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Многокутник та його периметр. Рівні фігури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Трикутник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Прямокутник. Квадрат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Прямокутний паралелепіпед. Куб. Об’єм прямокутного паралелепіпеда та куба . . . . . . 94
Тема 2. Дробові числа і дії з ними
Звичайні дроби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Знаходження дробу від числа і числа за його дробом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками . . . . . . . . . . . . 102
Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Арифметичні дії з десятковими дробами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Множення десяткових дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Ділення десяткового дробу на натуральне число . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Ділення на десятковий дріб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Відсотки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Середнє арифметичне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6 КЛАС
Тема 1. Подільність натуральних чисел.
Дільники та кратні натурального числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Ознаки подільності натуральних чисел на 2, на 5, на 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Розкладання чисел на прості множники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Найбільший спільний дільник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Найменше спільне кратне кількох чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Тема 2. Звичайні дроби.
Звичайні дроби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Скорочення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Зведення дробів до найменшого спільного знаменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Порівняння звичайних дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Додавання та віднімання дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Додавання та віднімання мішаних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Множення звичайних дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Знаходження дробу від числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Множення мішаних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Взаємно обернені числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Ділення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Знаходження числа за його дробом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Тема 3. Відношення і пропорції.
Відношення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Пряма пропорційна залежність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Обернена пропорційна залежність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Коло. Довжина кола. Круг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Тема 4. Раціональні числа та дії з ними.
Модуль числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Види чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Порівняння раціональних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Додавання додатних та від’ємних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Властивості додавання раціональних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Віднімання раціональних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Множення раціональних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Закони та властивості множення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Ділення раціональних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Паралельні та перпендикулярні прямі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Координатна площина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Математика 4–6. Інфографіка”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *