Робота над помилками. Математика. 5—6 клас. Практичний довідник. Частина 2

 

135 грн

Посібник містить блоки завдань для закріплення всіх тем навчального матеріалу, який вивчається у 5—6 класах. Його мета — допомогти учням набути практичних навичок.

Інструкція з використання мобільного додатка

Кількість до замовлення:

Опис

Посібник містить блоки завдань для закріплення всіх тем навчального матеріалу, який вивчається у 5—6 класах. Його мета — допомогти учням набути практичних навичок.

Структура посібника: матеріал розподілено на тематичні блоки, кожний блок складається із п’яти завдань одного типу.

Перше завдання блоку містить міркування до всіх етапів розв’язання. Друге завдання блоку пропонується розв’язати за алгоритмом. Третє — містить лише підказку. Четверте і п’яте учень має розв’язати самостійно. Звертаємо увагу, що п’яте завдання блоку має більш високий рівень складності. Усі теоретичні питання, якими необхідно керуватися при розв’язуванні завдань, викладено в посібнику «Математика 5—6 клас. Практичний довідник. Частина 1».

До переваг книги потрібно віднести використання новітніх технологій у вигляді мобільного додатка «KM Media bookshelf». У додатку учень має можливість ввести відповіді до завдань і перевірити себе. Якщо у відповіді є помилка, то детальні пояснення вчителя допоможуть її виправити. Використання матеріалів книги і додатка допоможуть у засвоєнні програмового матеріалу і виконанні домашніх завдань. Усі відеосюжети доступні для використання тільки в мобільному додатку «KM Media bookshelf».

Доступ до мобільного додатка відкривається через QR-код на сторінці книги у верхньому куті. Інструкція з використання мобільного додатка «KM Media bookshelf» розміщена на обкладинці книги. Із моменту першого використання мультимедійного додатка «KM Media bookshelf», він зберігається в мобільному пристрої. Тому займатися математикою учень може за будь-яких зручних умов, навіть поза школою і , за наявності доступу до мережі Internet.

Сторінка книги в розгорнутому вигляді

Фрагмент відео з QR-коду

Зміст книги

Передмова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

5 КЛАС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Тема 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини . . . . . . . . . . . . . . . 6

§ 1. Натуральні числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

§ 2. Порівняння натуральних чисел. Знаки «<» та «>» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

§ 3. Додавання і віднімання натуральних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

§ 4. Множення натуральних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

§ 5. Степінь натурального числа з натуральним показником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

§ 6. Ділення натуральних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

§ 7. Ділення з остачею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

§ 8. Числові вирази. Буквені вирази та формули. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

§ 9. Рівняння. Текстові задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

§ 10. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

§ 11. Комбінаторні задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

§ 12. Дії з натуральними числами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

§ 13. Геометричні фігури і величини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

§ 14. Відрізок та його довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

§ 15. Координатний промінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

§ 16. Ламана. Довжина ламаної . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

§ 17. Кут та його величина. Види кутів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

§ 18. Многокутник та його периметр. Рівні фігури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

§ 19. Трикутник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

§ 20. Прямокутник. Квадрат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

§ 21. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Тема 2. Дробові числа і дії з ними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

§ 22. Звичайні дроби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

§ 23. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

§ 24. Порівняння звичайних дробів із однаковими знаменниками. . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

§ 25. Додавання і віднімання дробів із однаковими знаменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

§ 26. Десятковий дріб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

§ 27. Порівняння та округлення десяткових дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

§ 28. Арифметичні дії з десятковими дробами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

§ 29. Множення та ділення десяткових дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

§ 30. Ділення на десятковий дріб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

§ 31. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

§ 32. Знаходження числа за його відсотками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

§ 33. Середнє арифметичне. Середнє значення величини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Тема 3. Подільність натуральних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

§ 34. Дільники натурального числа. Парні та непарні натуральні числа. Число 0 . . . . . .74

§ 35. Подільність натуральних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

§ 36. Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники . . . . . . . . . . . . . 79

§ 37. Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник . . . . . . . . . . . . . . . . 80

§ 38. Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

6 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Тема 4.  Звичайні дроби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

§ 39. Основна властивість дробу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

§ 40. Скорочення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

§ 41. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника . . . . .90

§ 42. Порівняння звичайних дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

§ 43. Додавання та віднімання дробів із різними знаменниками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

§ 44. Додавання та віднімання мішаних чисел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

§ 45. Множення звичайних дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

§ 46. Знаходження дробу від числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

§ 47. Множення мішаних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

§ 48. Взаємно обернені числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

§ 49. Ділення звичайних дробів. Ділення мішаних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

§ 50. Знаходження числа за його дробом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

§ 51. Перетворення десяткового дробу у звичайний і звичайного — у десятковий.

Десяткове наближення звичайного дробу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Тема 5. Відношення і пропорції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

§ 52. Відношення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

§ 53. Пропорції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

§ 54. Пряма пропорційна залежність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

§ 55. Обернена пропорційна залежність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

§ 56. Задачі на пропорційне ділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

§ 57. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

§ 58. Масштаб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

§ 59. Ймовірність випадкової події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

§ 60. Коло. Довжина кола. Круг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

§ 61. Циліндр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

§ 62. Конус. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

§ 63. Куля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

§ 64. Стовпчасті та кругові діаграми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Тема 6. Раціональні числа та дії з ними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

§ 65. Додатні та від’ємні числа. Координатна пряма. Модуль числа . . . . . . . . . . . . . . . 140

§ 66. Додавання додатних і від’ємних чисел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

§ 67. Віднімання раціональних чисел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

§ 68. Множення раціональних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

§ 69. Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

§ 70. Ділення раціональних чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

§ 71. Рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

§ 72. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

§ 73. Прямі. Координатна площина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Робота над помилками. Математика. 5—6 клас. Практичний довідник. Частина 2”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *