Українська мова. Безкоштовне дистанційне навчання. Курс середньої школи

 

135 грн

Для ефективного використання посібника потрібно не лише ознайомитися з надрукованими матеріалами, але й застосувати запропоновані можливості електронного мобільного додатка, яким оснащено книги.

Для роботи з контентом книги – завантажуйте мобільний додаток KMmedia Bookshelf.

 

Кількість до замовлення:

Опис

Видання є зразком новітньої багатофункціональної навчальної літератури, створеним з метою вдосконалення процесу самоосвіти.

Для ефективного використання посібника потрібно не лише ознайомитися з надрукованими матеріалами, але й застосувати запропоновані можливості електронного мобільного додатка, яким оснащено книгу. Це дозволить не лише засвоїти матеріал, але й закріпити та повторити його і навіть визначити рівень знань шляхом виконання контрольних тестів з подальшим зазначенням результатів.

Фрагмент відео з QR-коду

 

Зміст книги

Особливості українського правопису . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Основні правила складоподілу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Правила переносу слів із рядка в рядок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Наголос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Уживання великої букви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Велика літера при звертаннях і в ремарках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Велика та мала літери в рубриках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Велика літера після двокрапки, на початку цитати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Фонетичні правила написання російських прізвищ українською
мовою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Чергування е з и. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Правопис ненаголошених голосних [е], [и] в коренях слів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Ненаголошені [е] та [и] в префіксах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ненаголошені [е] та [и] в суфіксах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Закономірності в написанні [е] та [и] в суфіксах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Вимова приголосних звуків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Уподібнення приголосних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Спрощення в групах приголосних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Чергування голосних звуків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Чергування [о], [е] з [і]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Чергування голосних [е] — [и] та [о] — [а] в дієслівних коренях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Чергування приголосних звуків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Чергування, пов’язані з милозвучністю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Чергування у — в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Чергування і — й. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Чергування з — із — зі (зо). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Правопис знака м’якшення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Буквосполучення ьо, йо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Уживання апострофа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Основні випадки подвоєння приголосних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Основні випадки подовження приголосних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Правопис и, і, ї у словах іншомовного походження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Правопис значущих частин слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Написання префіксів пре-, при-, прі-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають
буквосполучення -чн-, -шн-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Зміни приголосних при творенні прикметників із
суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Складні слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Сполучні о, е, є в складних словах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Правопис складних слів разом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Правопис складних слів через дефіс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Написання прикладок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Складні і складені особові імена та прізвища й похідні від них
прикметники. Написання імен та прізвищ (прізвиськ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Написання слів з пів-, напів-, полу-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Творення і правопис складноскорочених слів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Граматичні особливості іменника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Поділ іменників на групи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Родовий відмінок однини іменників чоловічого роду ІІ відміни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Правопис та відмінювання прізвищ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Відмінювання іменників іншомовного походження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Творення і правопис імен по батькові. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Не та ні з іменниками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Букви е, и, і в суфіксах іменників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Граматичні особливості прикметника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Написання похідних прикметників від складних і складених
особових імен та прізвищ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Утворення ступенів порівняння якісних прикметників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Відмінювання прізвищ прикметникового типу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Написання прикметникових суфіксів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
-Н-, -нн- у прикметниках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Не з прикметниками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Написання числівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Граматичні особливості займенника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Розряди займенників за значенням. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Відмінювання особових і зворотного займенників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Відмінювання заперечних займенників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Відмінювання присвійних займенників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Відмінювання вказівних займенників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Відмінювання означальних займенників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Відмінювання питальних і відносних займенників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Відмінювання неозначених займенників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Написання разом і через дефіс неозначених займенників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Правопис заперечних займенників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Граматичні особливості дієслова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Не з дієсловами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Дієслівні суфікси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Граматичні особливості дієприкметника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Буква -н- у дієприкметниках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Відмінювання дієприкметників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Написання не з дієприкметниками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Граматичні особливості дієприслівника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Правопис дієприслівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Граматичні особливості прислівника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Не і ні з прислівниками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Букви н і нн у прислівниках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Букви и та і в кінці прислівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Написання прислівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Зміни при творенні ступенів порівняння прислівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Особливості правопису службових частин мови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Написання прийменників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Написання сполучників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
Написання часток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Написання частки ні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230