Всесвітня історія

 

135 грн

Посібник містить навчальний матеріал у тезах відповідно до оновленої навчальної програми із всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів. Комплект адресований учням 6–9 класів, вчителям історії.

Для роботи з контентом книги – завантажуйте мобільний додаток KMmedia Bookshelf.

 

Кількість до замовлення:

Опис

У довіднику розглядаються всі теоретичні питання у відповідності до чинної навчальної програми із все- світньої історії 6–9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів. У книзі матеріал викладено дуже стисло, проте всі тези супроводжуються ілюстраціями, які візуально доповню- ють та формують уявлення учня про історичну епоху та її особливості. Матеріал кожної сторінки пояснюється та розширюється у відеоуроках. Кожний із них — це міні-лекція, у якій аналі- зуються найважливіші історичні факти, постаті та персо- налії, особливості життя та діяльності народів у різні часи. Програмовий матеріал стає доступнішим для сприй- няття та засвоєння завдяки інтерактивним картам, численним портретам історичних постатей, зображенням сюжетів із життя та побуту суспільства певного історичного періоду. Використання книги та відеолекцій зроблять засвоєння навчального матеріалу змістовним та ефективним.

Сторінка книги в розгорнутому вигляді

Фрагмент відео з QR-коду

Зміст книги

6 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Життя людей за первісних часів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Первісне суспільство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Стоянки первісних людей на території України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Трипільська культура (культура доби енеоліту) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Стародавній Єгипет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Організація влади в Давньому Єгипті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Розквіт і занепад Єгипетської держави в II тис. до н.е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Культурні досягнення стародавніх єгиптян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ.
КІМЕРІЙСЬКО—СКІФСЬКИЙ СВІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Релігії стародавніх індійців: індуїзм і буддизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Здобутки культури Стародавньої Індії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Стародавній Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Здобутки культури Стародавнього Китаю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Релігія Стародавнього Китаю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Суспільний устрій Греції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Велика грецька колонізація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Становлення Афінського полісу. Реформи Солона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Антична грецька цивілізація класичної доби.
Перебіг греко-перських війн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Утвердження демократії в Афінах.
«Золотий вік» Афін за часів Перикла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Досягнення грецької науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Мистецтво Стародавньої Греції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Римська середземноморська держава.
Пунічні війни (264—146 до н.е.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Релігія давніх римлян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Суспільно-політична боротьба в Римі. Криза Римської республіки . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Римська імперія. Другий тріумвірат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Культура Стародавнього Риму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Падіння Західної Римської імперії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
7 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Становлення середньовічної Європи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Франкська держава в V—IX ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Візантійська імперія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Арабський світ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Арабські завоювання. Розквіт і занепад перших Халіфатів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Рух населення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Світ середньовічного міста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ В X — XV ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Хрестові походи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Середньовічні держави: від роздробленості до станово-
представницьких монархій. Франція в XI—XV ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Англія в XI — XV ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Священна Римська імперія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Вплив церкви на середньовічне суспільство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Раннє Відродження і гуманізм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Архітектура і мистецтво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Країни Центральної та Східної Європи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Землі Північно-Східної Русі в XI-XV ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Завоювання Нового Світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
ЛЮДИНА РАННЬОЇ НОВОЇ ДОБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Реформація та Контрреформація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Мартін Лютер і початок Реформації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Західноєвропейські держави в XVI — першій половині
XVII ст. Франція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Іспанія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Нідерланди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Англія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Культура Західної Європи XVI — першої половини XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Північне Відродження XV-XVII cт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Освіта і наука XVI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Політичні теорії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Польська держава XVI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Московська держава XVI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Культура Московської держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Криза старого порядку. Початок модернізації.
Англійська революція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Промисловий переворот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Доба Просвітництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Австрія і Пруссія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Культура другої половини XVII—XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Росія наприкінці XVII — XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Сполучені Штати Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
9 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа в період
наполеонівських війн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Європа за правління Наполеона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Крах імперії Наполеона I. Віденський конгрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Європа та Америка за доби реакції та революцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Німеччина та Італія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Суспільно-політичні течії та рухи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Утворення незалежних держав у Латинській Америці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Завершення територіального поділу світу. Колоніалізм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Культура народів світу наприкінці XVIII—XIX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Література та мистецтво XIX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Особливості становлення індустріального суспільства
в провідних державах світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Утвердження індустріального суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184